Skip to main content

Je hoort vaak dat God een plan met je leven heeft, maar voor mijn gevoel mislukte dat plan helemaal. Ik begreep God niet. En ik twijfelde of Hij wel van me hield, omdat ik dat niet kon rijmen met wat er allemaal gebeurde. Maar mijn geloof heeft me ook wel veel gebracht. Als je veel verliest, is God uiteindelijk alles wat je overhoudt. Ook merkte ik duidelijk Gods aanwezigheid, bijvoorbeeld omdat Hij mensen op mijn weg plaatste.

Dit vertelt Maartje in de nieuwe zelfhulpmodule over christelijk geloof en psychische klachten, die vanaf januari 2016 online staat voor cliënten van Eleos en De Hoop. Dankzij meerdere onderzoeken is bekend dat zorgprogramma’s met aandacht voor geloof en spiritualiteit leiden tot betere behandeluitkomsten en een hogere cliënttevredenheid. Uit een Canadese studie bleek bijvoorbeeld dat cliënten die zo’n programma volgden minder depressieve gevoelens en angstgevoelens en betere relaties, meer dankbaarheid en acceptatie rapporteerden dan de controlegroep (36 versus 4 procent).

“Geloof verdient een plek in de zorg”

– Dr. Hanneke Schaap-Jonker

Bron van leven
Hanneke Schaap, Rector Kennisinstituut christelijke ggz (Eleos De Hoop): “Ik geloof in christelijke zorg. Niet alleen vanwege betere behandeluitkomsten en cliënttevredenheid, maar juist ook omdat God de Bron van ons leven is en omdat we alleen in Zijn licht zien hoe we verder kunnen, zeker wanneer het leven ingewikkeld is (Ps. 36:10). Geloof verdient een plek in de zorg. Dit kan op meerdere manieren vorm krijgen. Soms heel expliciet, zoals in de internetmodule waarin Maartje haar verhaal deelt. Impliciet speelt het geloof al een rol wanneer de hulpverlener het christelijk geloof van binnenuit kent en beleeft. Christelijke zorg komt ook tot uiting in je mensvisie. Wanneer je elkaar ziet als medeschepselen krijgt christelijke zorg iets gelijkwaardigs en wederkerigs. Dit alles biedt een basis om geloofsvragen en -worstelingen te bespreken met de hulpverlener. Bij geloofskwesties kan samen gezocht worden naar wat wel mogelijk en helpend is – eventueel in samenspraak met de persoon die pastoraat verleent vanuit de kerkelijke gemeente. Geloof in de zorg heeft daarnaast alles te maken met het behandelaanbod. Het integreren van geloofsthema’s in therapie en begeleiding en samen spreken over God zijn daarbij vanzelfsprekend.”

Onderzoek
“Vanuit het Kennisinstituut christelijke ggz, een initiatief van Eleos en De Hoop, denken hulpverleners na over manieren waarop geloof een plaats krijgt binnen behandeling en begeleiding”, vervolgt Schaap. “We ontwikkelen specifieke producten, zoals de genoemde internetmodule over psychische klachten en christelijk geloof. Ook doen we wetenschappelijk onderzoek naar hoe psychische problematiek invloed heeft op geloof en andersom. Een vraag die we bijvoorbeeld willen beantwoorden, is waarom geloof een beschermende factor is bij suïcide. Op grond hiervan kunnen we gerichte behandeling en begeleiding aanbieden en onze zorgprogramma’s verder ontwikkelen.”

Een stapje verder
Schaap vertelt verder: “Juist omdat we geloven in een toekomst voor de christelijke zorgverlening, blijven we scherp op de manieren waarop geloof een plek krijgt in de zorg. Ik ben ervan overtuigd dat het niet anders kan in de 21e eeuw. En ik wil het ook niet anders: wat is er mooier om mensen als Maartje, in kwetsbare en verdrietige situaties, een stapje verder te helpen, ook als het gaat om geloven, zodat ze Gods zorg en liefde voor hen (opnieuw) mogen (leren) ervaren en zich veilig gaan weten onder de schaduw van Gods vleugels (Ps. 36:8)?” Meer informatie leest u op www.kicg.nl

Dit artikel is onderdeel van het zorgmagazine Liv. Meer weten?
Vraag hier het magazine gratis aan.